Новини и събития

проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

13.10.2022

Фирма „ТЕДИВА“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP002-6.002-0885-C01 по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

 

Общата стойност на проекта е 254 104,00 лв., от които 127 052,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

 

Проектът стартира на 21.09.2022г. и е с продължителност 10 месеца.

 

Новини и събития