Новини и събития

АДБФП Договор № BG16RFOP002-2.077-0144- C01

05.03.2021

Проект и главна цел: АДБФП Договор № BG16RFOP002-2.077-0144- C01 по проект Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с цел осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Бенефициент: Тедива ООД

Обща стойност: 122 211.00 лв., от които 103 879.35 лв. европейско и 18 331.65 лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.01.2021г. Край: 25.04.2021г.

Новини и събития